Начало
 
За мен
Дейности
l
Услуги
Връзки
 
Контакти
Авторко Право Лице на закана Списания Медейно Право

Български Език English Language


Адвокатска кантора Copyright-advice  предоставя   следните услуги:

• online консултации
• Изготвяне на правни становища, договори и други писмени документи по юридическо обезпечаване на вашата дейност
• Устни и/или писмени консултации в реално време
• Участие в срещи, преговори за защита нa
Вашите интереси

• Проучвания, проверки, регистрации, представителство пред съответните компетентни  държавни органи


Начини на плащане

Разплащането се извършва по банков път по сметка с

IBAN BG57 BPBI 7940 1058 8336 01
BIC код BPBIBGSF
Българска Пощенска Банка АД София клон Студентски град


Титуляр на сметката : Ралица Светлозарова Каналева -  Иванова