Начало
 
За мен
Дейности
l
Услуги
Връзки
 
Контакти
Черен надпис Дискове Писалка Където има съгласие там има победа

Български Език English Language

Автобиография

 Ралица Каналева-Иванова

адвокат

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, Юридически факултет
/ Магистър по право, 1998г./

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• Пловдивски окръжен съд – Стажант /1998 – 1999/
• Съдия-изпълнител в Районен съд гр.Първомай /1999-2002/
• Адвокат  Софийска адвокатска колегия  /от 2002 /
• Цялостно правно обслужване  на Радио и Телевизия “Веселина” /2002 -2006/
• Цялостно правно обслужване на “Ве Медиа” ЕООД
и  Агенция  за PR,  реклама, импресарска дейност “Джи”,
дружество за колективно управление на авторски и сродни права "Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентстките и авторските права".

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Софийска адвокатска колегия

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Авторско право,  Медийно право,  Патентно право и търговски марки, Търговско и дружествено право, Облигационно право, Конкурентно право, Трудово право,  Алтернативни способи за разрешаване на правни спорове / Медиация, Арбитраж /, Изпълнително производство

ЕЗИЦИ

Английски, Руски , Немски

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

• Курс: “Радио мениджмънт, авторско и медийно право”, организиран от “Балканмедия” – България и “Културконтакт”- Виена, София /1998/
• Семинар “Новите положения в Закона за авторското право и сродните му права, София “/2002/
• Кръгла маса 10 години Закон за авторското право и сродните му права, София /2003 /
• Семинар по интелектуална собственост , организиран от Европейската комисия и Министерство на културата, София / 2006/
• Международна конференция по интелектуална собственост, организирана от Българско Патентно Ведомство с подкрепата на Европейско Патентно ведомство, София /2006/
• Семинар “Прилагане на авторските и сродните права. Фокус върху правото на Европейския съюз”, организиран от Българската ИДЛО Алумин Асоциация с подкрепата на Международната организация за развитие на правото /ИДЛО/- Рим, Италия, София /2006/
• Обучение “Медиация” , организирано от Фондация “Партньори България”, София /2006/
• Медиатор рег.№ 20070201004
• Семинар “Ползата от медиацията в адвокатската практика”, организиран от Българска търговско-промишлена палата и Професионална асоциация на медиаторите в България  /2007/
• Семинар “ Иновациите – ключов фактор за конкурентноспособността и успеха на предприятията”, организиран от Европейско патентно ведомство, Патентно ведомство на РБ и УНСС /2007/
• Обучение на тема    “Нов режим на търговска регистрация по Закона за търговския регистър” /2007./
• Курс за обучение на юристи по арбитраж и други алтернативни способи за разрешаване на правни спорове, организиран от Арбитражния съд при БТПП /2007/

ПУБЛИКАЦИИ

•  “Организации за колективно управление на сродни на авторските права” / сп.“Собственост и право” бр.2/2003г./

• “ Неимуществени авторски и сродни на авторските права и тяхната прехвърлимост”  /сп.“Собственост и право” бр.11/2004г./